Nieuws

 • Nieuwe Flyer Drummerslab Zaandam 6 november, 2017

 • Algemene voorwaarden en vakanties ’17 -’18 6 november, 2017
   

  de tarieven per schooljaar zijn gebaseerd op 35 lessen, in de periode september t/m juli

  genoemde tarieven zijn geldig t/m juli 2018

  tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les; voor de schoolvakanties gelden de vakanties van regio Noord;

  als een les niet plaatsvindt door verhindering van de docent wordt deze les op een later tijdstip ingehaald; mocht desondanks aan het eind van het schooljaar blijken dat er minder dan 35 lessen zijn genoten door afwezigheid van de docent, wordt het verschil gerestitueerd of desgewenst in mindering gebracht op de volgende factuur (indien van toepassing);

  bij verhindering van de leerling (ongeacht de reden) is er geen recht op inhalen van de les of restitutie;

  voor leerlingen ouder dan 21 jaar moet het wettelijk verplichte btw-tarief van 21% worden gerekend; de tarieven op deze site genoemd zijn exclusief btw. Lessen aan leerlingen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw;

  bij tussentijdse inschrijving (na de start van het schooljaar) wordt het tarief naar rato berekend, op basis van het aantal lessen dat het schooljaar vanaf het moment van inschrijving nog telt.

  tussentijdse opzegging van de overeenkomst dienst schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die 4 lessen bevat.

  betaling van het lesgeld is mogelijk in 12 gelijke termijnen; de leerling (bij minderjarigen ouder/verzorger) ontvangt hiervoor een factuur en geschiedt bij voorkeur via automatische incasso (Sepa).

  de overeenkomst is geldig voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd

  Vakanties

  • Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 7 januari 2018
  • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
  • Meivakantie: 21 april t/m 4 mei 2018
  • Zomervakantie: 21 juli t/m 2 septbember 2018